Rajaa Prem Singh Shiksha Mahavidyalaya ,

Kothi Raja Heera Singh, Behraich (U.P.)

 

 


Rajaa Prem Singh Shiksha Mahavidyalaya ,

 

Kothi Raja Heera Singh, Bahraich (U.P.)

PIN Code-271801

 

Ph no-05252-232781

 

 

Maa Guru Technologies
Revised: July 24, 2007 .